Værdigrundlag

Lindehuset er først og fremmest et hjem for voksne der er psykisk udfordret, som gennem personlig udvikling og den gode relation, får sig en sund og indholdsrig tilværelse. Personalet hjælper til at bygge bro til den nye tilværelse.

Som beboer kan du forvente:

  • at du indgår i en ligeværdig relation med personalet
  • at du bliver mødt anerkendende
  • at Lindehuset skaber trygge rammer for dig med udgangspunkt i der, hvor du er lige nu
  • at Lindehuset bevidst arbejder med en miljøterapeutisk tilgang
  • at vi tør snakke om både det der lykkes, og det der ikke lykkes
  • at vi er ansvarlige og loyale over for hinanden
  • at der er åbenhed og plads til at være dig