Værdigrundlag

Lindehuset er først og fremmest et hjem for voksne der er psykisk udfordret, som gennem personlig udvikling og den gode relation, får sig en sund og indholdsrig tilværelse. Personalet hjælper til at bygge bro til den nye tilværelse.

Som beboer kan du forvente:

  • at du indgår i en ligeværdig relation med personalet
  • at du bliver mødt anerkendende
  • at Lindehuset skaber trygge rammer for dig med udgangspunkt i der, hvor du er lige nu.
  • at vi tør snakke om både det der lykkes, og det der ikke lykkes
  • at vi er ansvarlige og loyale over for hinanden
  • at der er åbenhed og plads til at være dig
  • Tillid er en forudsætning for dannelse af relationer. Relationer er en vigtig grundsten i udvikling af beboerne og i dannelse af netværk både internt og eksternt. Mange beboere har oplevet svigt i deres liv og kan derfor have svært ved at have tillid og danne relationer til andre.