Resultatdokumentation

RESULTATDOKUMENTATION I LINDEHUSET

I Lindehuset er vi bevidste om de etiske dilemmaer der er forbundet ved at måle, veje og score mennesker.
Vores Status Handleplan beskriver arbejdsprocessen og de metoder der er lagt, ud fra borgerens ønsker mål og personlighed.
I Lindehuset udarbejder vi status-handleplaner sammen med beboerne løbende.
Vi inddrager beboerne og udarbejder status-handleplaner i fællesskab, så vi sikrer den størst mulige indflydelse fra borgeren.
Vi er parate til at bære et stedfortrædende håb for vores beboere og tænke det ind i den enkelte beboers målsætning.
Hver måned evaluerer vi på de fortløbende delmål i forbindelse med statusrapportskrivning.
Vi har udarbejdet vores egne status-handleplansskabeloner, der med udgangspunkt i den kommunale handleplan passer til den faglige tilgang, Lindehuset anvender.
Vi tager højde for de fokuspunkter, der stilles i VUM- modellen samt Socialtilsynets og Patientsikkerhedsstyrelsen kvalitetsmodel for socialt arbejde på døgntilbud.