Resultatdokumentation

RESULTATDOKUMENTATION I LINDEHUSET

I Lindehuset er vi bevidste om de etiske dilemmaer, der er forbundet ved at måle, veje og score mennesker.
Vi inddrager beboerne og udarbejder status-handleplaner i fællesskab, så vi sikrer den størst mulige indflydelse.
Vi er parate til at bære et stedfortrædende håb for vores beboere og tænke det ind i den enkelte beboers målsætning igennem relation og intensiteten i arbejdsprocessen og på hvor gode metoder, der er lagt -nærmere end på beboernes personligheder.

I Lindehuset udarbejder vi status-handleplaner og delmål sammen med beboerne løbende.
To gange om året evaluerer vi overordnet på de fortløbende delmål i forbindelse med Status & Handleplan.
Vi har udarbejdet vores egne status-handleplan, der med udgangspunkt i den kommunale handleplan passer til den faglige tilgang, vi anvender.
Vi tager højde for fokuspunkter, der stilles i VUM- modellen samt Socialtilsynets kvalitetsmodel for socialt arbejde på døgntilbud.