Personale

Personalet arbejder autentisk på et højt fagligt plan. Udover grunduddannelser som pædagog og sygeplejerske, deltager personalet i relevante kurser, foredrag mm. og modtager løbende personlig og faglig supervision.

I Lindehuset arbejder vi i dualitet med beboeren. Hjælpen er uselvisk og givet i kærlighed til mennesker.    Vi har focus på den enkeltes resourcer, den aktive såvel som den stille. Udgangspunktet er ikke hvad du ikke kan, men hvad du kan.

Du kan forvente, at personalet er:

  • motiverende og arrangeret
  • anerkendende og tilstedeværende
  • lyttende og beroligende
  • brobyggende og igangsættende
  • faglig og kompetente
  • grænsesættende og respekterende
  • klar til handling og ærlige
  • i godt humør og laver sjov