Opholdet

FORMÅL
Målet for opholdet i Lindehuset er at bygge bro til en livskvalitet ud fra egne værdier, have noget at stå op til på den anden side og kunne klare sig selv. Beboeren vil som udgangspunkt opnå større fred og ro i sig selv, en øget balance i tanker og følelser og herved opnår beboeren en livskvalitet og udvikling af egne kompetencer til at stå på egne ben.
VÆRKTØJER
Personalet i Lindehuset er uddannet i Pædagogisk Mindfulness, Nada, Recovery.
Værktøjskassen består af: Biofili, Psykoedukation, Psykodynamisk tilgang, Jeg støttende samtale, ADL træning, Relationstilgang, Social færdighedstræning og så har vi en fænomenologisk optagethed i forhold til Beboerne.
Med disse værktøjer hjælper personalet beboeren over “broen” gennem professionel pædagogisk støtte og den gode relation til at opnå en accept af de følelser, som mærkes her og nu.

METODER
Anerkendende pædagogik
Lindehusets pædagogiske tilgang er anerkendende. Det betyder, at vi tilrettelægger arbejdet omkring og med beboeren, så denne får mulighed for at føle sig betydningsfuld, afholdt og retfærdigt behandlet. Vi udviser derfor positive forventninger, den gode relation, ægte interesse og respektfuldhed.
Miljøterapeuttisk indretning.
I Lindehuset arbejder vi bevidst med at skabe et potentielt rum for udvikling. Vi arbejder derfor med de fysiske rammer, det beroligende og udviklende miljø samt beboerens selvudvikling i nære relationer.
Vi arbejder mentaliseringsbaseret og med sanseintegration.
Pædagogisk Mindfullness
Vi arbejder med accepten af de følelser, der er her og nu og at kunne rumme disse i relationen, samværet og nærværet. Vi sætter gerne ord på følelserne sammen med beboeren.
Recovery
Vi bestræber os på, at Lindehuset fungerer som et almindeligt hjem og føles så tæt på et normalt liv som muligt. Vi ser på mulighederne for at komme sig frem for begrænsninger på beboernes vegne.
ADL træning
Vi støtter og vejleder inden for de praktiske, personlige og instrumentelle områder. Ved økonomistyring, kontakt til offentlige myndigheder, vejledning i sund kost og i alle dagligdagens gøremål.
Aktiviteter
Vi bruger ture, ferier og aktiviteter ud af huset som udgangspunkt for beboernes selvrealisering, at styrke relationerne, komme ud af comfortzonen og få prøvet sig selv af.
NADA
Nada er en 5punkts akupunkturbehandling, der virker beroligende og afbalancerende. Og anvendes både inden for psykiatrien og misbrugsområdet.

Vi Støtter op om de gode rammer i huset.