Målgruppe

Lindehuset har plads til 5 beboere i alderen 18-85 år.

Målgruppen er voksne med en psykisk lidelse, som kan være en eller flere af følgende:

  • Skizofreni
  • Bipolar
  • Autismespektret
  • Angst
  • Depression

I Lindehuset modtager vi fra eget hjem, Sagsbehandler/kommuner, psykiatriske afdelinger, eller som aflastning for hjemmet eller andre institutioner.

Beboeren skal være indstillet på at deltage i et behandlingsforløb, som vi i samarbejde med beboeren tilrettelægger ud fra kompetencer og mål.

Man kan ikke blive indskrevet, hvis man er stærkt udadreagerende eller er aktiv misbruger uden ønske om at stoppe misbruget.

Vi bestræber os på at Lindehuset fungerer som et almindeligt hjem og føles så tæt på det normale liv som muligt. Derfor deltager beboerne, så vidt det er muligt, i almindelige dagligdags opgaver ADL, og støtte til aktivering/uddannelse ligesom der er mulighed for at benytte lokalområdets fritids tilbud efter formåen/ønske.
Vi arbejder bevist med at skabe et potentielt rum for udvikling i de fysiske rammer og nære relationer.